Jak na to

čili     

   My Workflow

 

poslední úprava 24/2/08

Poznámka: Tohle vše bylo napsáno roku 2008. Vládne digitál a focení na film je z větší části jen nostalgickou vzpomínkou.

Workflow značí postup práce. Dřív o tom moc nemluvilo, protože jednotlivé činnosti při vzniku fotky byly natolik různorodé, že snad k sobě ani nepatřily. Teď se vše dělá na počítači a  víc než kdy jindy vše souvisí se vším a pěkně na sebe navazuje (nebo by alespoň mělo). Jestli to je lepší nevím, ale je to určitě pohodlnější. Rozhodně to není jednodušší. Když si odmyslím dobu, kdy si ještě i běžní dovolenkoví fotografové dělali fotky v koupelně, tak vyfotit film, dát ho do labu, říci " chci jen dobré, formát pohlednice" a pak ukazovat fotky návštěvám bylo opravdu snazší, než přehrávat paměťové karty, posílat je mailem popř. nějak upravovat, ukládat na disk, vypalovat na CD a pak si všechno smazat při odvirování počítače.


Soubory tedy jsou na disku v adresáři neupravených obrázků. V této chvíli celý adresář zkopíruji do pracovního adresáře s názvem Pictures-Edit. Vytvořím ještě adresáře Master, Print a Web,  které budou potřeba později.

S nástupem digitálu se počet snímků podstatně zvýšil. I po vymazání technických zmetků jich je obvykle příliš mnoho jak pro prohlížení a ukazování známým, tak pro tisk. Nejhorší možnost je nechat ze všech udělat pohlednice a ukazovat třeba 300 fotek z dovolené. Existuje jen jedna horší záležitost, a tou je 300 snímků novorozeněte. Jak již bylo v úvodu řečeno, koš (nebo tlačítko delete) je nejlepším přítelem fotografa.

První třídění

K třídění a prohlížení JPG souborů se mi nejvíce osvědčil IrfanView, především pro svoji rychlost a ovládání z klávesnice. Pro RAW soubory zase Lightroom, který je výhodný především tím, že na začátku si vytvoří cache miniatur a náhledů (což může trvat pár minut), ale pak s nimi velmi rychle pracuje. První probírka vyřadí všechno neostré a zjevně špatné, to vymažu rovnou. V druhém kole proberu snímky, které jsou na kartě ve více variantách - např. expozičních nebo při nebezpečí rozhýbání delšími časy. Nechávám pouze jeden snímek.  Následuje třetí kolo, které je bolestné, totiž redukce snímků. Používám následujících kriterií (opsaných z ukázky jakési učebnice z internetu):

Toto třídění je zaměřeno na fotografickou kvalitu snímků jako takových, nikoliv na jejich vhodnost použití  v projektu. Počet hvězdiček je positivní kriterium. Negativní kriteria vkládám pomocí barev.

Po tomto ohodnocení ještě obvykle upřesním klíčová slova - přidám specifická pro jednotlivé snímky, např. jméně osob nebo lokality apod., nebo podrobnější popisky u těch s hodně hvězdičkami. Nakonec roztřídím do kolekcí.

Individuální úpravy

Prakticky každou fotku, která se někde použije, upravuji ve Photoshopu. To je starý zvyk z temné komory, nad papírem pod zvětšovákem magicky máchat rukama a tu něco nadržet, tu něco zastínit. PS dovoluje lépe nastavit korekce a dovoluje lokální úpravy. Některé úpravy, zejména když se vytvoří několik vrstev, vedou ke značně velkým souborům, pár set MB není výjimkou. Většinu úprav se snažím provést v raw konvertoru, který pracuje nad originálními daty s co největší bitovou hloubkou. Protože mám starou verzi, kterou jsem koupil se skenerem, neumí toho tolik, jako nové verze, ale pro moji potřebu stačí.

Úpravy provádím ve dvou fázích. Nejprve upravím barvy a všechno tak, aby to vypadalo slušně na monitoru, který se snažím mít zkalibrovaný (bohužel jen pomocí Adobe Gamma, kalibrační sonda by byla asi lepší). Takto vzniklý soubor  uložím včetně vrstev a masek do podadresáře Master. Ve druhé fázi soubory z Master upravím do konečné podoby pro tisk a na web. Soubory uložím do příslušných adresářů. Soubory pro web mívaly standardně rozměr 780x580 bodů, dnes už používám spíše 1000x850.

Archivace

Po všech krocích mám adresář projektu s podadresářem Master. Vymažu všechny soubory, které si po výběru nezaslouží další existenci (tj. ty se zelenou nálepkou), a zbývající vypálím na CD nebo DVD, opět s CRC souborem. Soubory určené pro tisk obvykle vypálím na také přepisovatelné medium a odnesu do labu jen to, co chci tisknout, aby se v tom nemuseli přebírat. CD ale již nevypaluji dvakrát, protože v případě ztráty existují původní RAW soubory a z nich lze rekonstruovat ztracené soubory.

Menší JPG soubory vytvořím ve Photoshopu. Převedu do prostoru sRGB, snížím velikost na cca 1000 x něco pixelů a jemně doostřím. Ukládám do adresáře JPG.  Tyto soubory potom nejčastěji překopíruji ještě do adresářů projektů, různých výběrů a podobně.


Starší verze byla uvedena v článku My bag .


Fotogalerie

Názory jiných

Links

Slovník

CV


e-mail                back             home

Copyright (c) Martin Rybák 2008