Jak na to

čili     

   My Workflow

 

poslední úprava 24/12/09

Poznámka: Tohle vše bylo napsáno roku 2008. Vládne digitál a focení na film je z větší části jen nostalgickou vzpomínkou.

Workflow značí postup práce. Dřív o tom moc nemluvilo, protože jednotlivé činnosti při vzniku fotky byly natolik různorodé, že snad k sobě ani nepatřily. Teď se vše dělá na počítači, takže  víc než kdy jindy vše souvisí se vším a pěkně na sebe navazuje (nebo by alespoň mělo). Jestli to je lepší, nevím, ale je to určitě pohodlnější. Rozhodně to není jednodušší. Když si odmyslím dobu, kdy si ještě i běžní dovolenkoví fotografové dělali fotky v koupelně, tak vyfotit film, dát ho do labu, říci " chci jen dobré, formát pohlednice" a pak ukazovat fotky návštěvám bylo opravdu snazší, než přehrávat paměťové karty na disk, posílat je mailem popř. nějak upravovat, ukládat do adresářů,, vypalovat na CD a někdy si všechno smazat při odvirování počítače.

 

Moderní přístroje dovolují měnit a nastavovat spoustu parametrů, neboť vše je řízeno elektronicky a programově. Custom functions jsou vlastně zákaznické funkce či nastavení. Některé se týkají parametrů dosti podstatných, třeba chování autofokusu,  jiné  dovolují modifikovat ovládání podle vkusu uživatele a některé jsou dost zbytečné. Existuje tzv. defaultní čili tovární nastavení, do něhož je možno se vrátit stiskem kombinace tlačítek. Pokud dostanete do ruky fotoaparát, který máte sami, ale jeho nastavení je odlišné, můžete se cítit totálně zmateni. Měnit tovární nastavení je tedy nutno s jistým rozmyslem. A když už se do toho dáte, což doporučuji, neboť tovární nastavení není zcela ideální, alespoň ne ve všech případech, tak je vhodné zachovat jistou disciplínu a třeba si na kus kartonu napsat svoje standardní nastavení, abyste si měli na co zvyknout. K tomu může sloužit i tabulka uvedená dále.

Nejjednodušší je nastavení u Nikonu FM2. Nastaví se citlivost založeného filmu a pak už se jen fotografuje. Ještě se samozřejmě volí expozice, ale to je podle expozimetru vcelku snadné, a zaostří se (ručně) přesně na ten bod, který má být ostrý (a on ostrý bude, protože žádná elektronika to nezmění a nevybere si něco jiného jen proto, že to je světlejší nebo to má svislé pruhy). Kouzlo těchto aparátů je v tom, že veškerou energii věnujete fotografování, nikoliv nastavování aparátu. Bohužel, Nikon ani nikdo jiný zatím obdobu FM2 s čipem místo kazety filmu nedělá. Pokus Leicy (M8) dopadl dost špatně, novější M9 sice nemá tolik dětských nemocí, ale cena je mimo realitu. A nynější pokusy o malý kvalitní aparát s čipem micro 3/4 se mi zdají poněkud zbytečné - kombinují nevýhody kompaktů s nevýhodami zrcadlovek, zbytek je marketing.

Naproti tomu D70 i D200 toho na nastavování mají tolik, že práci s nimi musíte trénovat. Samozřejmě existuje i možnost nastavit všechny prvky tak, aby se tyto elektronické přístroje ovládaly  obdobně  jako manuální foťák. Na druhé straně - využití všech možností práci ulehčí a automatika nahradí dlouholeté zkušenosti, které, pokud denně nefotografujete, nejspíš nemáte, a při využívání elektroniky ani nezískáte. D200 toho umí ještě mnohem více než D70 - a právě tyto "detaily" nastavení odlišují kromě jiného amatérské přístroje od profesionálních.

Předtím, než se pustíte do modifikování nastavení fotoaparátu, je dobré se zamyslet nad tím, co hodláte udělat. Méně někdy znamená více. V každém případě zvažte, zda tovární nastavení není přece jen optimálnější.

Volba expozice

Nejčastěji pracuji v prioritě clony A, s bleskem v režimu M. Měření nechávám maticové, jen v případě extrémních kontrastů (třeba na sněhu) volím bodové měření a ruční nastavení. Maticové měření u Nikonů (ale nejen u nich) pracuje velmi spolehlivě, problém je pouze v tom, že nevíte, jak - algoritmus je značně složitý a bere v úvahu hodně veličin. Digitál ovšem dovoluje okamžitou korekci podle výsledků na displeji - zde se vyplatí tříbarevný histogram D200, neboť D70 zobrazuje histogram jasu až po převodu do JPG a výsledek nemusí být zcela přesný - zejména žlutá nebo červená bývá přepálená, i když to histogram neukáže. Použití histogramu nebo alespoň detekce přepalů je základní vodítko při stanovení správné expozice.

Histogram ovšem neodpovídá tomu, co je v paměti, tj. v RAW, ale zobrazuje hodnoty, vzniklé převodem do JPG, přičemž se používá aktuální nastavení fotoaparátu. Pokud tedy fotíte do RAW, je vhodné nastavit co nejnižší kontrast, jinak se může stát, že histogram signalizuje přepálení světel a v RAWu je přitom vše v pořádku.

Citlivost

Snažím se snímat na minimální hladině citlivosti a nepřekročit ISO 800. Takhle také někdy nastavuji automatickou volbu ISO, ale jen u D200, kde je ISO vidět v hledáčku. Přiznám se ale, že další automaticky nastavovaný parametr už těžko sleduji. Když je světla málo, klidně nastavím plnou citlivost - v takovém případě je potřeba měřit raději bodově nebo středově než maticově a expozici určovat podle stínů, jinak mohou být potíže s šumem v tmavých částech snímku. Expozimetr se totiž snaží zabránit přepálení světel a stačí žárovka či lustr v záběru nebo lesklý nábytek, aby byly ostatní části mírně podexponované. Co se dá při nižší citlivost snadno napravit dodatečně, je při vysoké citlivosti nenávratně zašuměno.

Vyvážení bílé

Když fotografuji do RAW, volím často automatické vyvážení, především proto, aby histogram byl pokud možno správně. Při umělém osvětlení a tam, kde na tom hodně záleží (svatby), je vhodné použít šedé tabulky nebo ručně nastavím teplotu v kelvinech. Odpadne tím hodně pozdější práce a korekce jsou stejné pro celou sérii.

Zaostřování

Manuální zaostřování je velmi obtížné u D70, která má malé zvětšení hledáčku, a jen o trochu snadnější u D200. Problém představuje matnice, která je příliš jemná a stane se, že zaostříte na vzdušný obraz místo obrazu na matnici. Proto je třeba věnovat maximální pozornost přesnému nastavení dioptrické korekce tak, abyste viděli ostře kontury zaostřovacích bodů popř. pomocných čar. Při zaostřování na matnici je třeba se snažit, aby byl ostrý jak zaostřovaný objekt, tak zmíněné pomocné linie. Alternativou je použití elektronického indikátoru zaostření, ale zdá se mi, že je málo  citlivý  u obou aparátů. Pokud se nejedná o pohybující se objekt, dělám několik expozic, při nichž se s aparátem mírně pohnu dopředu a dozadu - to je užitečné zejména u portrétu.

AF nastavuji na prioritu zaostření, s vybraným a zablokovaným středním senzorem. Při fotografování sportu nechám dělat automatiku svoji práci. Ani autofokus však není všelék a ukazuje se, že každý sport chce trochu jiné nastavení. Právě autofokus je u D200 mnohem lepší než u D70. Nejde jen o počet senzorů, ale především o algoritmy jejich zpracování a výkon motoru AF. U D70 nastavuji režim AFS, který má prioritu zaostření. Aparát nejprve zaostří a pak exponuje. Při snímání série to sice vede k menší rychlosti, ale co se snímky, které sice jdou rychle za sebou, ale nejsou ostré. Používám střední senzor, výjimečně ručně volím krajní, jejich citlivost je nižší.

D200 má mnohem více možností a dosud jsem nezjistil, co je optimální při fotografování dynamických scén. Vyzkoušejte si, co pracuje pro vás, samozřejmě je dobré vědět, co který parametr vlastně znamená. Něco z mých zkušeností:

Velikost snímku

Vždy volím plné rozlišení a vždy fotím v RAW režimu, s jedinou výjimkou, a tou je někdy sériové snímání sportu. D200 má dostatečně velký buffer a i dlouhou sekvenci uloží, zápis na kartu je pak přirozeně delší i vzhledem k větším souborům, ale D70 má buffer příliš malý a při použití RAW formátu se po pár snímcích zastaví. I pak nastavuji  nejlepší kvalitu JPG a kompresi s optimalizací kvality. Paměti jsou dnes levné. Použití velkého rozlišení má dvě výhody: jednak dovoluje udělat výřez, jednak při vyšší citlivosti, kdy roste šum, dojde při zmenšování obrázku k zprůměrování sousedních pixelů a tím i vyhlazení šumu. Obecně se zašuměné snímky hůře komprimují a komprese vede ke vzniku artefaktů, rušivějších než samotný šum. Proto je lepší používat kompresi co nejnižší, nejlépe žádnou, čili RAW formát (RAW soubory sice mohou být  rovněž komprimovány, ale nedochází ke ztrátě informace a tudíž ani kvality).

Menu a CF

Existují ale další desítky parametrů, které nastavení doplňují, upřesňují a upravují podle individuálních potřeb fotografa - tzv. CF čili Custom Functions čili zákaznické funkce. Jejich nastavení je uvedeno v následující tabulce. D200 umožňuje uložit několik předdefinovaných sad nastavení a pak mezi nimi rychle přecházet, neumí je ale uzamknout a chránit proti nechtěnému přestavění nebo nahrát třeba na CF kartu.

Nastavení se dělí několik sekcí: 

Kromě těchto existuje možnost vyvolat menu "Poslední modifikované položky" a rychle se vrátit k předešlým modifikacím.

V shooting menu D200 lze definovat čtyři sady nastavení, které jsem pro sebe nazval "normal", "Velvia", "portret" a "sport".  Nejdůležitější  parametry mám nastaveny tedy takto (u D70 je sada jen jedna, takže je průběžně měním podle potřeby). První sada je pro "normální" nastavení, rozuměj takové univerzální, které taky dost často upravuji. Druhá je určená pro fotografování krajin a simuluje vlastnosti filmu Fujichrome Velvia, tedy vysoký kontrast a saturaci barev. Sada C je pro fotografování portrétů s nižším kontrastem a poslední sada D pro dynamické záběry. Je třeba říci, že nastavení  barevného podání, kontrastu atd. je vcelku zbytečné, pokud se ukládají data v RAW formátu. Nastavení však má vliv na histogram a vyhodnocení přepalů (Highlights View) a histogramu, takže svůj smysl má. 

Pozn. 1: I novější modely, třeba D300, mají většinu parametrů obdobných.

Pozn. 2: Pokud nevíte, co která funkce nastavuje, stiskněte tlačítko nápovědy na aparátu nebo otevřete manuál.

Nikon D200

Shooting Menu Bank A - NORMAL AUTO B-VELVIA C-PORTRAIT D-SPORT
  univerzální nastavení s využitím automatických režimů saturované barvy, pro krajinu tlumenější barvy pro dynamické momentky
Optimize image
sada nastavení barev, kontrastu*), doostření atd.
Normal
tovární nastavení, neměním, protože se fotografuje do RAW
doostření - žádné
kontrast - zvýšený
saturace - zvýšená
color mode II
doostření - žádné
kontrast - snížený
saturace - snížená
color mode I
doostření - normal
kontrast - auto
saturace - zvýšená
color mode I
Color space sRGB
nastavení sRGB je vhodné pro snímky, které budou používány na internetu a prohlíženy na monitoru
ADOBE
nastavení ADOBE RGB poskytuje širší barevný prostor a je vhodné pro snímky, které budou dále upravovány a  použity pro tisk
ADOBE sRGB
Image quality RAW
soubory jsou sice větší, ale dovolují využít celého dynamického rozsahu snímače a pozdější úpravy jsou jednodušší
RAW RAW JPEG NORM
Pro snímání sérií je JPG vhodnější, neboť ukládání na kartu je rychlejší a buffer se nezaplní tak rychle jak při RAW
Image Size volím obvykle největší, pouze když vím, že budu pouze posílat třeba mailem, dávám nižší (v RAW přirozeně nejde)
JPEG komprese
lze volit optimální délku souborů nebo optimální zachování detailů
optimální kvalita
Tato volba poskytuje soubory různé délky podle toho, jak složité jsou detaily na snímku (na kolik je šumu). Poskytuje sice delší soubory, ale komprese dat je méně zřetelná. (D70 tuto funkci neumožňuje.)
RAW komprese ano
Komprese je bezztrátová, takže kvalita dat je zachována
Vyvážení bílé Auto
Při fotografování do RAW se bílá dá nastavit dodatečně
Auto denní světlo
Ještě lepší je použít šedou tabulku
Auto
Redukce šumu normal off
není potřeba, nízká citlivost
normal normal
Možná je i volba off, pokud se zpomaluje ukládání dat
Citlivost dle potřeby 100 dle potřeby 800

* Kontrast mám v poslední době nastavený na "snížený", s cílem přiblížit histogram skutečnému dynamickému rozsahu, který lze v RAW využít.

Dále se zde nastavují další parametry, které používám jen výjimečně, jako je vícenásobná expozice, překrývání snímků již exponovaných, intervalové snímání atd., které měním podle aktuální potřeby. Pro mě je důležitá položka,  kterou se definují parametry objektivů bez čipů (manuální Nikkory AI a AIS), zde jsem si k příslušným ohniskovým vzdálenostem definoval clonu a mohu tak měřit i s těmito objektivy, což D70 neumí vůbec.

 

Custom functions A- AUTO ALL B - STATIC C - DYNAMIC D - FLASH
  univerzální nastavení s využitím automatických režimů pro krajinu pro sport a momentky pro snímky s bleskem
AUTOFOKUS
a1 AF-S mode priority
lze definovat, zda AF blokuje spoušť
zaostření
pro statické snímky je priorita dokonalého zaostření logickou volbou, jiné volby lze nastavit v režimu AFC
a2 AF-C mode priority
lze definovat, zda AF blokuje spoušť
kompromis rychlost-zaostření
(default)
zaostření
i na krajinu se režim AF-C někdy hodí - např. při nebezpečí rozhýbání snímku
kompromis rychlost-zaostření
někdy se použije i priorita zaostření
rychlost
a3 Focus Area Frame
volí se uspořádání AF bodů
normal
volba zaostřovacího režimu značně závisí na okolnostech. Používám jen malý střední bod také proto, že je přesnější (křížový senzor) a přesně lze vybrat, kam zaostřit
a4 Group Dynamic
volí se skupina AF bodů, z nichž si potom systém vybere automaticky
center area 1
Používám střední sadu v situaci, kdy není významný směr pohybu nebo akce, jinak podle potřeby.
a5 Lock On normal
Tato funkce řeší překrývání objektu pohybujícími se osobami nebo předměty. D70 ji nemá a při zákrytu začíná ihned přeostřovat.
a6 AF Activation spoušť/tlač. AF ON
specifikuje, čím se aktivuje AF. Preferuji zaostřit při stisku spouště nebo tlačítka AF-ON, při sportu je někdy výhodné předem zaostřit tlačítkem AF-ON a do stisku spouště už zaostření neměnit
a7 AF area illumination
jak a jestli vůbec zobrazovat aktivní AF bod
ON
aktivace označení bodu AF, který je zaostřen, červeně
auto
aktivace označení bodu AF, který je zaostřen, červeně, je-li objekt tmavý
ON auto
a8 Focus Area ON
Když dojdete při volbě AF bodu na okraj, přeskočí na AF bod na druhé straně. Tuto funkci aktivuji proto, že se do hledáčku dívám levým okem a tím pádem mi nos mi vadí při ovládání voliče, takže volič tisknu jen na jedné straně 
a9 Focus Assist ON
zapínání pomocného osvětlení při zaostřování při nízkém osvětlení může vadit - pak ho vypnu, ale obvykle ho využívám
EXPOZICE
b1 ISO Auto ON, max. ISO 800 , 1/30s
automatické zvýšení citlivosti nemá smysl při manuálním nastavování expozice, protože silně mate
OFF ON, max ISO 1600, 1/125s ON, max ISO 800, 1/30s
b2 ISO Step Value 1/2
Nikon standardně nastavuje 1/3, ale 1/2 mi vyhovuje více. Navíc poloviční hodnoty clon a časů se dají zapamatovat, ale třetiny už jsou pro mě hodně nezvyklé
1/3 1/2 1/2
b3 EV Step
jak jemný je krok expozice
1/2 1/2
jemnější nastavení by bylo dobré, ale lepší je používat stále stejné hodnoty clony a času
1/2 1/2
b4 Exp Comp/Fine tune
krok nastavení kompenzace expozice
1/2 1/3 1/2 1/2
b5 Exposure Comp.
způsob aktivace kompenzace expozice
On (auto RESET)
dovoluje nastavit kompenzaci expozice funkčním voličem bez nutnosti stisku tlačítka +/-, při vypnutí aparátu se kompenzace zruší - nestane se, že fotografujete a přehlédnete, že je aktivní nastavení kompenzace. Nevýhodou je, že i při vypnutí expozimetru při delší pauze dojde k resetu. Takže se asi vrátím k tomu, že kompenzace zůstane nastavená i povypnutí aparátu.
b6 Center Weighted
velikost plošky, z níž se počítá expozice
8 mm
b7 Fine Tune Exposure
dovoluje trvale nastavit pod- nebo přeexpozici
no
Mám vypnuté, neboť se mi zdá, že D200 exponuje celkem přesně ve většině případů.
TIMERS/AE-AF LOCK
c1 AE Lock
definuje, čím se blokuje expozice
AE-L/AF-L button
expozice se zablokuje pouze stiskem tlačítka AE-L
c2 AE-L/AF-L
určuje, co tlačítko AE-L dělá
AE Lock Hold/Reset
stiskem se expozice zablokuje, dalším stiskem nebo stiskem spouště se odblokuje
AE Lock Hold
stiskem se expozice zablokuje, dalším stiskem se odblokuje
AE Lock Hold AE Lock Hold
c3 Auto Meter Off 8 s
vzhledem k horší výdrži baterie D200 nastavuji krátký čas
c4 SelfTimer 10 s 2 s
nemám-li drátěnou spoušť, použiji samospoušť
10 s 10 s
c5 Monitor Off 10 s
vzhledem k horší výdrži baterie D200 nastavuji krátký čas, obvykle dostatečný
Shooting/DIsplay
d1 Beep
pípá pří zaostření autofokusu
OFF
d2 Grd Display
zobrazení mříže v hledáčku
ON ON OFF ON
d3 Viewfinder Warning ON
všechna varování mám raději zapnuta, i tak je často přehlédnu
d4 Shooting Speed
nastavení rychlosti při pomalém snímání
3 sn./s
kompromisní alternativa k rychlému snímání
2 sn./s
příliš malá rychlost pro série, používám pro více expozic k vyloučení rozklepání snímku při dlouhých časech (viz třeba tady)
3 sn./s 3 sn./s
d5 Exposure Delay Mode OFF
podle mých zkušeností je při nebezpečí rozhýbání lepší udělat více snímků a vybrat nejostřejší
d6 File No Sequence ON
zapnutí této funkce čísluje fotky průběžně, vypnutí čísluje vždy po výměně karty
d7 Illumination
zapíná podsvětlení displeje
OFF OFF OFF ON
Bracketing/Flash
e1 Flash Sync Speed 1/250(FP)
nastavení nejkratšího synchročasu pro blesk, FP znamená, že s externím bleskem může být čas i kratší, ale blesk musí zvládat kreativní systém Nikon
e2 Flash Shutter Speed
nastavení nejdelšího času blesku v režimu P a A
1/60
obvykle nechci rozhýbat
1/30 1/15
tento čas při sportovních snímcích vede k máznutí, které vyjadřuje dynamiku pohybu
1/60
e3 Built-in Flash
nastavení funkce interního blesku
TTL
normální režim, blesk je řízen automatikou
Commander Mode
interní blesk ovládá dálkově externí SB800
TTL TTL
e4 Modeling Flash
ovládání modelovacího světla
OFF ON
tlačítkem DOF preview se zapne modelovací světlo blesku
OFF ON
e5 Auto Bracketing Set
určuje, které parametry se mění při expoziční řadě v automatickém režimu
AE
pouze variace expozice, intensita blesku se nemění
AE AE+flash
variace expozice i intensity blesku
AE
e6 Manual Mode Bracketing
nastavení parametru, který se má měnit při expoziční řadě
Flash only Flash / Speed Flash Speed + Aperture Flash only
e7 AutoBracketing Mode
nastavuje se pořadí snímků se změněnou expozicí
MTR>Under>Over MTR>Under>Over MTR>Under>Over MTR>Under>Over
e8 AutoBracketing Selection
nastavení vlastností expoziční řady
Preset Values
výběr z přednastavených expozičních řad je rychlejší a pohodlnější
Controls
f1 Center Button Shooting Mode: Center AF Point
Playback Mode: Zoom On/High Magnification
nastavení funkce centrálního tlačítka AF: při fotografování  volba centrálního bodu AF, při prohlížení zvětší na maximum snímek v místě aktivního zaostřovacího bodu, takže lze rychle posoudit přesnost zaostření
f2 Multi Selector
funkce multiselektoru
Do Nothing
protože mám v tomto místě nos, tak ho nepoužívám
Do Nothing Initiate AF Do Nothing
f3 PhotoInfo/Playback Info<>/Pict ^
volím tuto kombinaci, protože je shodná s funkcí hlavního voliče na D70
f4 FUNC. Button
definuje činnost funkčního tlačítka

FV Lock/Lens Data
při aktivaci blesku: po stisku vyšle předblesky  a nastaví trvale intensitu blesku,
jinak aktivuje menu pro nastavení vlastností MF objektivu

Bracketing
exponuje celou expoziční sérii v rychlém sledu, je-li funkční tlačítko stisknuto při stisku spouště. (Bez ohledu na tuto funkci, když se nastaví sériové snímání a je aktivován bracketing, aparát exponuje nastavený počet snímků a skončí.)
FV Lock/Lens Data FV Lock/Lens Data
f5 Command Dials
mění směr otáčení voličů
Default
f6 Buttons and Dials
definuje chování tlačítek a voličů
Default
voličem se otáčí při stisknutém tlačítku - vyžaduje obsluhu oběma rukama
Hold
Po stisku tlačítka je tlačítko aktivováno a lze otáčet voličem - dovoluje obsluhu jednou rukou, tlačítko se deaktivuje stiskem jiného nebo stiskem spouště.
Používám, je-li foťák na stativu a mám v druhé ruce třeba blesk, drátěnou spoušť nebo třeba jen jednu ruku bez rukavice
Default Default
f7 No Memory Card? LOCK

Přednastavené hodnoty v jednotlivých sadách se nedají uložit nebo uzamknout.

Položky nastavované v Display Mode a Set Up  neuvádím, neovlivňují vlastní snímky.

 

Nikon D70

Nikon D70 má 25 uživatelských funkcí, rozdělených do stejných kategorií jako D200, ale bez možnosti vytvářet více sad nastavení. Rovněž tu chybí řada parametrů, které primitivnější systém zaostřování D70 nevyužívá. Naproti tomu  se pouze v menu nastavují parametry, pro něž  má D200 vyhrazena samostatná tlačítka - např. AF-S / AF-C, která obzvlášť postrádám. (Tyto jemnosti ovládání a širší variabilita nastavení odlišují (mimo jiné) profesionální přístroj od amatérského). Pro rychlé nastavení by se daly využít tzv. motivové programy, které se vybírají voličem režimů. Osobně je nikdy nepoužívám a ani neznám nikoho, kdo to dělá, protože nikdy nevím, co v nich je uloženo a jak jsou nastaveny, a už se mi stalo, že nastavení bylo zcela nelogické - např. při nastavení na sport neblýskal blesk, přestože byl vyklopen. Častěji, zejména když chci použít blesk a nechci všechny parametry přeštelovat, užívám tzv. zelený režim, který prakticky všechno nastavuje automaticky a zrcadlovka se pak chová jako běžný kompakt. Snímek je obvykle technicky celkem v pořádku.

Nastavení analogických hodnot volím na D70 pokud možno stejné jako na D200, abych si nemusel zvykat na jiné nastavení..

Nikon D300

Výše uvedenou tabulku je možné téměř beze změny použít i pro tento model, protože Nikon D300 má strukturu menu stejnou jako D200. Také většina nastavení ve Shooting Menu a Custom Functions je shodná. D300 nemá některé položky, které dovoluje měnit D200, naopak je možné třeba programovat funkci tlačítka náhledu hloubky ostrosti. Samozřejmě přibyly položky pro nové funkce, které u D200 nejsou implementovány, to se týká několika málo nastavení autofokusu a servisního menu.


 


Fotogalerie

Názory jiných

Links

Slovník

CV


e-mail               back             home

Copyright (c) Martin Rybák 2008