home

fotky z výletu

fotky z výletu

   

Ministerstvo informací,
promýšlených i jiných

v.r.

 

Adr.:

Vláda Republiky Vesele                   
Lid Republiky Vesele                      

cc. Věrní poddaní                           

 

 

Brno 22.12.2013

Věc: Zpráva o vánočních výletech a jiných předvánočních událostech


 

 

Milé dámy a pánové, náš Lide,

 

Žijeme v pohnuté době krize, relativismu a úpadku vůbec. Je nejen čas vánoční, ale pro naši Republiku též doba Velkého Schismatu. Je velkým štěstím, že schismatici jsou jen dva.  I tak ale dochází ke všeobecným zmatkům. Je třeba udělat rázný řez  a nastolit opět pevnou vládu, která se nebojí vycházku nazývat výletem a  výlet vycházkou. Skoro to už vypadá, jako kdyby se náš rozmilý Růža (který, jak každé malé dítě ví, nečiní rozdílů mezi otcem a matkou, dokonce necítí valného rozdílu mezi slovy "frigidní" a "gravidní") prodral do vlády naší oslabené Republiky.

Vláda však koná, ne že nekoná. Věci se chopila  čerstvá důchodkyně ministryně Eva a vyjádřila to pregnantně takto (jen mírně zcensurováno):

 

Milí spoluobčané,

 

zdá se, že svět kolem nás se  radikálně mění.  Abych nehleděla příliš daleko, všímám si vývoje u nás v Evropě. V kombinaci s historickou literaturou, jejichž četbě coby mladodůchodce se dosti věnuji, jsem nabyla dojmu, že civilizace bez válek je bezradná a potácí se mezi různými krizemi. Co by ministrně optimismu  hledám východisko, jak lidstvo nasměrovat k mírumilovnějšímu smýšlení a vychází mně toto řešení: skončit s patriarchátem a vrátit se k pradávnému matriarchátu. Vždyť život a jeho příběhy se odehrávají v kruzích a na počátku každé civilizace vedla své spolupoutníky moudrá prabába. Chlapi si totiž válečná kolbiště nemohou odpustit a když nemají velkého nepřítele, válčí neustále mezi sebou jako jednotlivci.

Je evidentní, že i Republika Vesele se tomuto fenoménu nevyhnula.  Proto chci našemu milému panu presidentovi nabídnout - převzetí vedení republiky pod moje ministerstvo optimismu. A  pokud bychom byli schopni si nasadit červené nosy jako symbol nadhledu,  mohli bychom se v tom magickém kruhu vrátit až do školky na Kamenáčkách, odkud pochází tři prabáby celé naší party.  V mém loňské novoročním projevu jsem přislíbila, že budu  šířit optimismus hlava nehlava, tak to tímto činím a všem  přeji do nového roku hodně poťouchlých nápadů a hlavně sílu a odvahu je realizovat.

Abyste věděli všechno, tak Pan President všechny návrhy přijal. Proto tedy dále nebudu uvádět   příjmení nové vládkyně, neboť to se nesluší u funkce tak významné. Maximálně bych připojil nějaké vhodné adjektivu, třeba "dobrotivá". Pana Presidenta však i nadále nutno titulovat, jak se sluší. Už jen proto, abyste poznali, že řeč právě není o té osobě, velící hospodské partičce na Pražském hradu, jak ji trefně charakterizoval jistý profesor.

Co z toho vyplývá pro vládu, občany a najmě Lid? Těžko říct. Již teď je však každému zřejmé, že na obzoru se rýsuje schisma nové, ale to samozřejmě závisí na Královně, jak se k tomu postaví. Ta se zatím, po návratu z velehor, staví převážně pouze na jednu nohu a na druhou si přikládá hrášek z královského mrazáku.Nicméně zpět k letošním výletům. Byly dva a nesly se ve znamení našeho Státního Znaku, akorát poněkud rozpolceného. Stručně bych jeden popsal jako epický  a druhý jako lyrický. Pozitivní bylo, že ani na jednom jsme nezmokli, nepromrzli a vůbec - byli jsme v pohodě.


První se vyznačoval výstupem na rozhlednu, hledáním pokladů a jejich konzumací, a rovněž vystoupením kapely. A povykováním dětí, dokud nepromrzly při stavění sněhuláků.


Druhý se vyznačoval procházkou po mostě (středověkém), návštěvou tržiště s konzumací středověkých placek a vystoupením kapely, přirozeně středověké. Taky se rozdávaly dárečky, postáli jsme u hrobu neznámého bezdomovce a prohlédli jsme si (středověký) kostelík, do něhož nás pustila kostelnička, témeř středověká,  kterou jsme potěšili koledami, dílem v jazyce latinském, jak se na řádné katolíky sluší. Ale to ještě nebyl konec - v Rosicích (jo, tam se to konalo) jsme okusili chutného piva z Poličky (nebo Litovle? Jiří v tom měl trochu hokej) a v Brně jsme vystoupali na středověkou věž.

Ministr promyšlených informací M.R. v.r.


Takže vlastně už víte, jaké ty výlety byly. Podrobnosti >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

fotky z výletu

 
home

mail me