Zpět na hlavní stranu obsah                            napsáno s laskavým svolením ministerstva pro promyšlené informace Republiky Vesele                


Nová zpráva z Brna: Přema se dožil 60!

 

Oslavení jubileí  občanů naší veselé republiky byla věnována vždy mimořádná pozornost. A to nemluvím o oslavách ministrů. Nejinak tomu bylo i tentokrát.  Řízení po stránce logistické se ujala s precizností sobě vlastní Janinka a nápady chrlila zase Eva. Nebylo to zase až tak snadné, neboť oslavencův bohatý život na straně jedné a nesnadnost nápodoby jeho XXXL proporcí na straně druhé představovaly překážky téměř nepřekonatelné.

Pro ty, kteří tam nebyli (a hlavně pro ty, kteří tam byli, ale stejně moc nechápali) je na místě menší nápověda. Tématem večera byla "Velká freska zážitků ze života sebestředného výtaháře* představená živými obrazy v barvě i pohybu".
Proto před skokem na další stránku doporučuji se nejprve seznámit s některými kapitolami ze života toho ... oslavence. Velmi neúplný výsek ukazují  následující odkazy.


* Je třeba řícti, že termín sebestředný výtahář se příliš neujal.  Někdo mu říká moje koťátko, ačkoliv důvody takového oslovení jsou velmi nejasné a raději jsme to nerozebírali, že. Častější až výlučné je však  užívání poněkud vulgárního a politicky zcela nekorektního termínu sebestředný hajzl. Kdy tohle  oslovení vzniklo přesně nevíme, ale důvody jsou zřejmé a naprosto jasné.
 

 

 


  

 

 

 
   

více podrobností na další straně                     jenom fotky z oslavy              Zpět na hlavní stranuobsah