Telecí řízek, Telecí 2015

... kdežto Rades musí zvolna, aby neztratil apartní klobouček
... kdežto Rades  musí zvolna, aby neztratil apartní klobouček

mailto:martin@mry.cz