Bětka roste

Bětka má 10 měsíců a už stojí

www.mry.cz