Galerie Novinky Odkazy Co se osvědčilo... Slovník Akce Akce Kontakt Home English Czech
vyber a klikni

Tato stránka je průběžně doplňována. Pokud narazíte na termín, kterému nerozumíte nebo si myslíte, že by tu měl být, pošlete mi e-mail.

Zkratky
A - Č slovník
Zkratky Nikon
Zkratky Canon
Zkratky Sigma
Pojmy

ZKRATKY NEUSTÁLE DOPLŇUJI (slovník je tady)  

Zkratka Anglicky Česky
AE auto exposure expoziční automatika
AF autofocus automatické ostření
APS advanced photo system APS - nový formát filmu, pro digitální přístroje je touto zkratkou označována velikost čipu o rozměrech cca 24 x 16 mm
ASA American Standard Asociation jednotka citlivosti - 100 ASA=21° DIN, 200ASA = 24°DIN; dvojnásobná citlivost odpovídá dvojnásobné hodnotě, stupnice je tedy lineární. 100 ASA = ISO100 - obě veličiny jsou číselně stejné, ale jejich přesná definice se liší, pro praxi naštěstí bezvýznamně
ASAP as soon as possible co nejdříve
ATX   označení profi řady objektivů Tokina
BF backfocus chybné zaostřování - AF ostří poněkud dozadu za objekt, viz též FF
BOFL   válím se smíchy
BTW by the way mimochodem
BW black and white černobílá fotografie
CA chromatic aberation barevná vada objektivu - jde o důsledek disperse světla ve skle (různé barvy se lámou různě), projevuje se fialovými nebo azurovými konturami na kontrastních přechodech, především na krajích snímku. Uplatňuje se hlavně u teleobjektivů. Odstraňuje se použitím speciálních skel (označení ED - Nikonu, APO - Sigma, SD - Tokina). U digitálů lze poměrně snadno korigovat počítačem.
CCD Charge Coupled Device Druh fotoelektrického snímače užívaný v astronomii a v digitálních fotoaparátech. Ve snímači se po dopadu fotonu na citlivý element generuje elektrický náboj, který se pak při čtení postupně předává z jednoho elementu na druhý, až se dostane na kraj, kde se změří jeho velikost. Snímací čipy CCD se liší od CMOS zejména tím, že dovolují realizovat expozici elektronicky ("elektronická závěrka")
CYA
CYOA
Cover your own ass Výraz pro alibismus, pro postup, kterým si člověk kryje záda před kritikou. Např. zbytečná vyšetření a testy v medicíně, nic neřešící porady a maily, prohlášení o zletilosti při otevírání pornostránek...
CF 1. Custom Function
2. Compact Flash
1. Uživatelské funkce - možnost nastavit v menu režim některých ovládacích prvků DSLR, modifikovat implicitní nastavení apod. Slouží k individuálnímu přizpůsobení ovládání.
2. Druh paměťové karty
CMOS Complementary Metal-Oxid-Semiconructor Typ elektronických součástek, označující uspořádání vrstev na polovodici. Vyznačuje se vysokými odpory a velmi nízkou spotřebou. Technologií CMOS se vyrábějí citlivé elementy digitálních fotoaparátů a zaostřovací čipy.
CPU central processor unit procesor, vestavěný v objektivu nebo fotoaparátu
DEP Depth Preview Funkce, umožňující na zrcadlovce přivřít clonu a poudit ostrost při pracovním zaclonění
DIN   starší jednotka citlivosti (Deutsche Industrie Normen) ; jedná se o logaritmickou stupnici - zvýšení citlivosti o 3°DIN znamená zdvojnásobení citlivosti, 21°DIN odpovídá citlivosti 100 ASA resp. 21° ISO, 24°DIN = 200 ASA
DNG digital negative Formát obrazového souboru firmy Adobe, která ho zavedla jako standard pro data sejmutá přímo ze snímače (raw format). Předpokládá se, že se rozšíří jako průmyslový standard. Někteří výrobci, např. Leica, jej již používají.
DOF Depth of Field hloubka ostrosti
dpi dots per inch bodů na palec - jednotka rozlišení digitálních obrazů (monitor má typicky 75 dpi, tiskárny 300 - 1200 dpi)
DSLR Digital Single Lens Reflex digitální zrcadlovka
DX   označení velikosti čipu u DSLR Nikon - crop faktor 1,5x
EV Exposition Value Stupeň expozice, také expoziční číslo. Vyjadřuje jednak expozici, jednak se užívá i k definování osvětlení, při němž je např. AF ještě funkční. Zvýšení o jeden stupeň znamená zdvojnásobení expozice. EV = 0 je definováno jako expozice 1 sekunda při cloně 1 a citlivosti 100 ASA.
FF full frame plný formát - zdůraznění  velikosti snímače digitálních zrcadlovek, odpovídající celému políčku kinofilmu
FF front focus vada autofokusu - ostří poněkud před zostřovaný objekt
GN guide number směrné číslo blesku - pro danou citlivost (obvykle 100 ASA) udává součin clony a vzdálenosti. Nutno rozlišit, zda je vzdálenost v metrech nebo ve stopách. Používá se k vyjádření výkonu blesku. Při práci s bleskem v manuálním režimu slouží k výpočtu clony v závislosti na vzdálenosti.
HDR high dynamic range formát digitálního snímku - barva je vyjádřena trojicí čísel ve formátu s plovoucí desetinnou čárkou
IF Internal Focusing vnitřní ostření - zaostření se mění vzájemným pohybem jednotlivých čoček (členů), nikoliv změnou vzdálenosti objektivu od filmu
IMHO, IMO in my humble opinion dle mého skromného názoru
ISO   zde: jednotka citlivosti, 100 ASA = ISO 100 a také 21°DIN = ISO 21°
JPG   formát zápisu digitálních snímků, nejužívanější pro internet
LF large format velký formát, obvykle 9 x 13 cm a více
lpi lines per inch počet řádek na palec - jednotka rozlišení při tisku pomocí rastrů (noviny se tisknou s rozlišením cca 83 lpi, National Geographic 133 lpi)
MF 1. medium format
2. manual focus
1. střední formát, tj. 4,5x6 až 6x9 cm
2. manuální ostření
MLU mirror lock-up zvednutí a zablokování zrcadla před expozicí, aby se zamezilo vibracím
MTF Modulation Transfer Function Přenosová funkce modulace = pomocí grafů MTF se vyjadřuje ostrost a kresbu objektivů při testech
ppi pixels per inch počet pixelů na palec - používá se místo dpi, když je třeba zdůraznit, že jde o bod na monitoru nebo citlivých bodů senzoru dig. fotoaparátu.
PS, P/S Point and Shot kompaktni fotopřístroj (doslova namiř a pal)
RF Rear Focusing ostření se provádí pohybem zadního členu objektivu. Používá se u delších teleobjektivů, kdy náhon ostření ovládá bližší člen.
RAW Raw formát digitálního souboru, který obsahuje data bez dalšího zpracování, tak jak jsou sejmuta ze snímače. Každý výrobce používá svůj specifický druh raw souborů, odlišených koncovkou (např. Nikon používá .NEF)
SLR Single Lens Reflex jednooká zrcadlovka
spi samples per inch počet vzorků na palec - totéž co dpi, když je nutno zdůraznit, že jde o body sejmuté skenerem
X-rays   rentgenové záření
TIFF   formát souboru digitálního obrazu - dovoluje ukládat bez komprese a s 16-bitovou hloubkou dat.
TLR Twin Lens Reflex dvouoká zrcadlovka (např. Flexareta)
TTL through the lens doslova "přes objektiv" - míní se měření světla až za objektivem. Zvláštní případ je E-TTL, kterým se někdy označuje, že i světlo blesku se měří až za objektivem a blesk je řízen z těla fotoaparátu. Někteří výrobci navíc rozlišují různé způsoby měření za objektivem, kdy se používají série zkušebních předblesků, takže je nutno dávat při překladu pozor.

zpět na začátek

Zkratky používané výrobci

NIKON

AF autofocus objektiv s automatickým ostřením
AFS   ostření je poháněno interním ultrazvukovým (NSW) motorem
AF-I interní motor ostření je poháněno interním elektromotorkem
AFD distance objektiv předává do těla informaci o zaostřené vzdálenosti
AI autoindexing označení objektivů s manuálním ostřením, u nichž je interní přenos nastavení clony do těla (podrobnosti zde, existují od roku 1978). Ouška jsou s otvory na rozdíl od dřívějšího typu.
AId   NAI objektiv, který byl dodatečně upraven (servisem) na AI. Je nutno vyměnit clonový kroužek (podrobnosti zde)
AI-S AI-shutter u těchto objektivů je zaručeno, že clona se zavírá proporciálně s polohou ovládací páčky v těle, což dovoluje používat prioritu clony (všechny AF a E objektivy jsou současně AIS), od roku 1980. Poznají se podle oranžového označení maximální clony (podrobnosti zde)
AI-P processor objektiv má zabudovaný procesor, který přenáší informace o jeho nastavení do těla.
CLS creative lighting system Nikon tak nazývá dálkové ovládání blesků pomocí předblesků. Od modelu D50 je možno blesky SB600, SB800 a SB900 dálkově nastavovat a spouštět z těla fotoaparátu
CRC close range correction vnitřní posuvy čoček vyrovnávající vady při zaostřování na krátkou vzdálenost
DC defocus control objektiv dovoluje měnit charakter rozostření (volitelná kompenzace otvorové vady)
DX - objektiv určený speciálně pro digitální fotoaparáty s formátem čipu 24x16 mm, označuje i velikost čipu
E   Levnější řada kompaktních manuálních objektivů pro amatérské zrcadlovky, v současnosti jsou některé objektivy řady E dodávány jako AF (např. 28/2,8 AF). Nemají ouška pro přenos clony a jsou označeny Nikon, nikoliv Nikkor. E objektivy jsou současně AIS.
ED extra low dispersion v objektivu jsou použity čočky ze speciálním skel s malou disperzí
FX   Označení velikosti snímače DSLR - snímač má formát shodný s políčkem kinofilmu
G   objektivy označované jako "G" nemají clonový kroužek, clona se nastavuje elektronicky z těla. Tyto objektivy nelze používat s mechanickými a staršími těly, resp. pouze v omezených režimech. (na mechanickém těle bude odcloněno, na starších elektronických zrcadlovkách, např. F70, bude možno pracovat pouze v režimu P a S). Objektivy G jsou současně AF a D
HP high eye point označení provedení hledáčku, které dovoluje pozorovat obraz z větší vzdálenosti (užitečné především pro nositele brýlí)
IF internal focusing vnitřní zaostřování (zaostřuje se pouze pohybem některých čoček)
NAI non-AI, pre-AI starší objektivy, které k přenosu clony používají vnější ouško na objektivu bez otvorů (podrobnosti zde)
NIC Nikon integrated coating vícenásobné antireflexní vrstvy
NSW Nikon silent wave ultrazvukový motorek vestavěný v objektivu pohánějící autofokus (objektivy jsou označovány AFS)
PC prspective control objektiv dovoluje posun optické osy pro vyrovnání prespektivního zkreslení
PE   objektiv s mechanickým ovládáním a elektronickým přenosem - u speciálních objektivů tilt/shift
RF rear lens focusing zaostřuje se pohybem zadní skupiny čoček
SIC super integrated coating novější verse vícenásobné antireflexní vrstvy
U B T Q P H S O N D - u starých objektivů (NAI) se písmenem označoval počet optických prvků
U B T Q P H S O N D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VR vibration reduction obdoba IS u Canonu - vibrace objektivu jsou vyrovnávány elektronickým stabilizátorem, ovládajícím pohyb optického členu

zpět na začátek

 

CANON (tento seznam není zdaleka úplný)

DO difraction optics označení teleobjektivů, jejichž člen má místo čočky vyrytu difrakční mřížku soustředných kroužků a cílem eliminovat chromatickou vadu a snížit rozměry objektivu
EF electronic function označení objektivů pro řadu EOS s elektrickým ovládání ostření a clony
ETL   elektronciké řízení blesku, při němž se pomocí zkušebního záblesku nejprve změří expozice
FD ??? označení bajonetu starších objektivů
IS image stabilizer aktivní vyrovnávání chvění objektivu (stabilizátor obrazu)
L luxurious? označení objektivů profi třídy
TS tilt shift objektiv umožňující posuv a naklápění optické osy
USM ultra silent motor ultrazvukový motorek vestavěný v objektivu pohánějící autofokus

zpět na začátek

 

SIGMA (také tento seznam není úplný)

APO - označení objektivů používající speciální skla s nízkou disperzí, obvykle vyšší kvalitativní třídy
DC - označení objektivů určených výhradně pro digitální přístroje s polovičním čipem
DG digital, double gear označení objektivů optimalizovaných i pro digitální aparáty, pracující ale i na celý formát kinofilmu (podle jiných označení dvojitého šroubu zaostřovacího ústrojí)
EX extra finish označení nejvyšší třídy objektivů Sigma, určené pro profesionální účely
HSM hypersonic motor ultrazvukový motorek vestavěný v objektivu pohánějící autofokus
IF internal focusing vnitřní zaostřování (zaostřuje se pouze pohybem některých čoček)
OS optical stabilisation optická stabilizace obrazu - potlačení vibrací
RF rear lens focusing zaostřuje se pohybem zadní skupiny čoček
UC ultra compact označení řady levných objektivů s kompaktními rozměry pro amatérské užití

zpět na začátek

 

SLOVNÍK A-Č (zkratky jsou tady)

aperture clona
available light existující světlo
back lighting, backlight protisvětlo
ball head kulová hlava na stativ
barrel, cushion distortion soudkovité nebo polštářové zkreslení
bellow měchové zařízení pro makrofotografii
bokeh z japonštiny-označuje senilitu či mdlý rozum; termín pro charakter zobrazení v částech mimo pásmo ostrosti, někdy se tímto termínem v užším smyslu míní přímo tvar rozptylového kroužku (např. pro šestilamelovou clonu jde o šestiúhelník)
bounced flash osvětlení bleskem odraženým o strop nebo stěny
bracketing pořízení série snímků s různou expozicí, uplatňující se v komplikovaných světelných situacích (protisvětlo), kdy se na automatiku nelze stoprocentně spolehnout
chromatic aberation barevná vada objektivu - jde o důsledek disperse světla ve skle (různé barvy se lámou různě), projevuje se fialovými nebo azurovými konturami na kontrastních přechodech, především na krajích snímku. Uplatňuje se hlavně u teleobjektivů. Odstraňuje se použitím speciálních skel (označení ED - Nikonu, APO - Sigma, SD - Tokina). U digitálů lze poměrně snadno korigovat počítačem.
close-up makrofotografie
close-up lens předsádková čočka (pro makrofotografii - dovoluje zaostřit na menší vzdálenost)
crop factor poměr velikost snímače digitálního aparátu k velikosti políčka kinofilmu, např. pro formát DX je to 1,5
cropping ořezávání snímku
darkroom temná komora
dodging, burning zakrývání, nadržování při zvětšování, lze provádět i ve Photoshopu
DOF Preview tlačítko k předběžnému zaostření a kontrole hloubky ostrosti
evaluative metering maticové měření expozice (vyhodnocuje se kontrast atd. z více částí obrazu)
extension ring, e. tube mezikroužek (pro makrofotografii - dovoluje zaostřit na menší vzdálenost)
eye point okulárová vzdálenost hledáčku
fill flash přisvětlení bleskem
fish eye objektiv "rybí oko"
flare záře, přezáření
flash, strobe blesk
full frame plný formát (kinofilmu)
gel (gelatine filter) želatinový filtr - filtr ve formě barevné folie, který se vkládal za objektiv pomocí zvláštního držáku (např. u Nikkoru 5,6/15), dnes se užívá hlavně ke korekci barvy blesků
(grey) grad filter, gradual, graduated filter dělený přechodový filtr (neutrálně šedý)
guide number směrné číslo blesku
lens hood sluneční clona
lens stop clona (např. lamelová clona v objektivu)
mirror lock-up ruční zvednutí a zablokování zrcadla k zamezení otřesů před expozicí - důležité především pro časy 1/60 - 1/4 s
panning sledování pohybujícího se předmětu, takže pozadí je rozmazané
parallax paralaxa - rozdíl mezi zobrazením na filmu a obrazem v hledáčku u hledáčkových přístrojů při snímcích zblízka
pincushion distortion zkreslení poduškové
prime lens objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností
print zvětšenina
print film negativní film
processing vyvolávání
push výraz označující zesílené (prodloužené) vyvolání, obvykle s cílem zvýšit citlivost filmu, popř. jeho kontrast
rangefinder dálkoměr, dálkoměrná kamera (např. Leica)
reproduction ratio měřítko zobrazení (např. měř. 2:1 znamená, že obraz na filmu je 2x větší než skut. předmět)
reversal ring reverzní kroužek - slouží k upevnění objektivu k fotoaparátu obráceně, za filtrový závit, při makrofotografii
ring of confusion rozptylový kroužek (při výpočtu hloubky ostrosti)
roll film svitkový film
shift, tilt vysouvání, naklápění objektivu (k vyrovnání perspektivního zkreslení a ovládání hloubky ostrosti)
silver print normální černobílá zvětšenina na fotografickém papíře
slide film diapozitivní film
shutter závěrka
speed of film (také sensitivity)citlivost filmu, vyjadřuje se v ASA nebo DIN
speed of lens světelnost objektivu
spot metering bodové měření expozice
stand by provozní režim (např. blesku nebo foťáku), při němž je minimální spotřeba energie z baterií, ale přístroj je neustále připraven k použití
stop používá se ve významu expoziční stupeň, stupeň zaclonění
tripod stativ
viewfinder hledáček
vigneting vinětace - úbytek jasu v rozích obrazu (vada objektivu)
waist-level finder šachtový hledáček (pro zrcadlovky) - jak se vlastně řekne česky?!

zpět na začátek

 

 

Další termíny

achromatická korekce korekce objektivu na barevnou vadu, pro jednu vlnovou délku
apochromatická korekce korekce objektivu na barevnou vadu v širším rozmezí vlnových délek, někdy označuje použití nízkodisperzních skel (fluoritová skla - ED u Nikonu, APO u Sigmy)
difrakce ohyb vln (světla) na překážkách
disperse závislost indexu lomu na vlnové délce světla
distorze zkreslení, rozlišuje se soudkové a polštářové
ostrost (obrazu) vyjadřuje míru kontrastu na hranici (hraně) objektu
rozlišovací schopnost vyjadřuje velikost detailů v obrazu, které lze rozlišit s daným kontrastem, udává se např. v čarách na milimetr

 

zpět na začátek

Všechny materiály na mrybak.web4u.cz jsou chráněné autorským právem a jsou vlastnictvím Martina Rybáka.
Respektujte to, prosím.  Použití fotografií nebo textů publikovaných na těchto stránkách bez výslovného svolení autora je protiprávní a nesvědčí o dobrých mravech.