Československé legie na Rusi

Deník 4. roty 1. úderného praporu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

mailto:martin@mry.cz